Myanmar Honey

Business
Address
Township
Phone

Brands / Services

  • ရြရြေလးနဲ႔စားေကာင္းတာျမန္မာဟန္နီပါ။
  • ျမန္မာဟန္နီမွ ထုတ္လုပ္ေသာစားေသာက္ကုန္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်လိုသည့္ အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အနယ္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

MAP