ထိုင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာ့ေျပာင္းဆန္ကုိ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဝယ္ယူမည္

ထုိင္းႏိုင္ငံက ျမန္မာ့ေျပာင္းဆန္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဝယ္ယူရန္ MOU လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျပာင္းလုပ္ငန္းအသင္းမွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္႕ဇင္ထြန္း ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္တြင္ သိရသည္။

 

ျမန္မာ့ေျပာင္းဆန္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ထုိင္းႏိုင္ငံ Private Warehouse Organization အဖြဲ႔က စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၿပီးေနာက္ ျမဝတီနယ္စပ္မွ တရားဝင္ လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဝယ္ယူရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

"ဝယ္ယူမႈပိတ္တဲ့ကာလေရာ ဖြင့္တဲ့ကာလမွာပါ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးဝယ္ယူဖုိ႕ ဒီဇင္ဘာလ တတိယပတ္မွာ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးဖုိ႕ ရွိတယ္။ တန္ခ်ိန္အေနနဲ႕ တစ္သန္းတင္ပို႕ဖုိ႕ ကမ္းလွမ္းထားလုိ႕ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မွာပါ။ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ အျခားေစ်းကြက္ ဝယ္လက္ေတြ႔ရွိလာႏိုင္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

 

Read More >>>> ေထာပတ္သီးႏွင့္ နာနတ္သီး တန္ဖိုးျမင့္ထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏုိင္ေရး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိ

 

ျမန္မာ့ေျပာင္းဆန္ကို ယခင္က နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႕သာ တင္ပို႕မႈရွိခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ အေျမာက္အမ်ားဝယ္ယူမႈမ်ားရွိၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ဝယ္ယူရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းစိုက္ဧကေပါင္း ၁ ဒသမ ၉ သန္းခန္႕ရွိေနၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၄၉ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၅ ဒသမ ၁၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၄ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၄ ဒသမ ၄ ႏွင့္ အျခားတုိင္းေဒသႀကီးတို႕တြင္ ၁၀ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း စိုက္ပ်ဳိးၿပီး ထြက္ရွိလာေသာ ေျပာင္းပမာဏ၏ ၅၃ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ျပည္ပသို႕ တင္ပို႕ေၾကာင္း သိရသည္။

 

Source: Pyimyanmar

Read times Last modified on Tuesday, 10 December 2019 16:28
Rate this item
(0 votes)