ဩဂုတ်လ(၉)ရက် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

 ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့ မှ နေ့စဉ်ထုတ်ပြန်ပေးသော သီးနှံဈေးနှုန်းများကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။ 

#MyanmarFoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 

9.8.2022 - (Tuesday) - (12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 ပိဿာ. - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 143000/144000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 143000/ 144000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 143000/144000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -143000/ 144000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 132000/ 135000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -130000/ 132000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2400/

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 900/950

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ-(သစ်)171000/

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- -(သစ်) 178000/

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (သစ်) 155000/

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(သစ်)162000/

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)- 3750/

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 3730/

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 3730/

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -× ×

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)175000/

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)-165000/167000(ယခင်)

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (သေး) - 140000/ 143000/145000

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (ကြီး)- 140000/ 143000/145000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-(ခရမ်း)56.25 ပိဿာ- -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)-

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) (သစ်) 130000/135000/ 145000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ - 56.25 ပိဿာ -(ခွဲပဲ)95000/105000/

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (ချက်မဲ)120000/ 125000//(ရိုးရိုး)110000/ 115000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်) 105000/110000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -180000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က) 210000/ 215000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ) 195000/200000/

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)185000/ 190000/

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 4400 (ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (တံတားဦး)118000//(ကျွန်း) 125000/ 130000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-100000/ 105000/ 110000/115000/

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 135000/140000/145000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ- - 185000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-ရှယ်)150000/152000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(က)- -သစ် - 147000/148000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)သစ်-140000/1450000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (-သေး) 130000/ 135000/

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ- 100000/105000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်) 132000/133000

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား) 128000/

ပဲဇီးကွက်- 58.25ပိဿာ-သစ် - 133000/ 135000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 178000/(ယခင်)

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-190000/ 200000/ 210000/

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)180000/(ကြီး)198000/200000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -173000/175000

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)170000/

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -2800/ - - (လုံးချွတ်)-3650/(ယခင်)

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ)-195000/(ယူကရိန်း) 165000/166000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း) 320000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 40000/40500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)- (သစ်) 42000/42500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..42000/42500

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ - 44000/45000/

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ - 46000/47000/48000/

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း -(သစ်)- 32000/ 33000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -4000/4200

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) - 4900/ 5000

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ- 3800/4000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ - 88000//(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP) 235000/250000

နှမ်းဖြု- - 45 ပဿာ -(ရိုးရိုး) 210000/ 225000/

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်)( ပုံမှန်)185000/190000/195000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ - -

(ဆောင်း)နှမ်းနက်- 45 ပိဿာ-

နှမ်းနက်(စမုန်) -45 ပိဿာ-200000/230000/255000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 145000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 80000/

လှော်နေကြာ - - - -

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ -90000/95000(ယခင်)

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ -(သစ်)(အညာ)6200/ 6350

အနီလုံးဆံ-1 ပိဿာ (သစ်)- 6150/6250

Mတွဲလုံးဆံ 1 ပိဿာ -(သစ်)5800/5900

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ -5

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ-

Mဆီဆံ -1 ပိဿာ- (သစ်) 5500/ 5700

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ-5750/6100

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ -

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ- - 5750/5850/6000

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11500/ 13000

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2060/2100

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -/9000/ 9500

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1400/1425/

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1300/1350/(ယခင်)

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -9000/9500

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ 1180/ 1200

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 7000/ 7200

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 2570/ 2580(ယခင်)

စားအုန်းဆီ -1 ပိဿာ -± ± ±

 
 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#MyanmarFoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

Read times Last modified on Tuesday, 09 August 2022 12:22
Rate this item
(0 votes)