×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 540


ပဲအမျိုးမျိုး ဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် ဇန်နဝါရီလ(၂၉)ရက် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

နှမ်းအမျိုးမျိုး ဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

 TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U
 

 

 

29.1.2023 - (Sunday) 12:00 Pm သီးနှံဈေးနှုန်းများ
ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000
ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000
ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000
ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000
ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -
ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 173000/ 180000
ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/
ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -
ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925
ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်) 195000
ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)197000/195000
ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----
ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (ဟောင်း)180000/(သစ်)175000
ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ (သစ်)180000/(ဟ)183000/ 185000
ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4200
ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4200
ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4200
ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-174000/174500/ 175000
ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)168000/ 169000
ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-
ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -
ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 140000/ 142000 /
ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်) 135000(ယခင်)
ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ-203000/ 205000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -(ခရမ်း)197000 / 200000/ 210000
ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- - 185000/190000/ 195000
ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 133000/145000/ 155000/ 157000
ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)
ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)
ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 125000/128000/ 130000
ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)120000/125000
တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)
ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)
ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)220000
ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-200000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-
ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5175/5200(ယခင်)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)160000/170000(ယခင်)
ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)140000/145000/150000//(ဟောင်း)100000/ 120000/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-135000/ 140000//(ကာဘိုး)145000/ 146000
ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 150000/ 155000/ 160000/
ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-160000/165000/ 170000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)
ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်)
ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)220000
ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)(သစ်)
ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)
စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)
ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)140000/143000/145000
ဇီးကွက်-58.25ပိဿာ--သစ်(ရှမ်း) 140000/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000(ယခင်)
မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-245000/ 252000/253000(ယခင်)
မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-
ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 170000/ 173000/
မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)-170000
မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -
မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/
မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး) 195000/198000
စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -
စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 275000/ 280000
စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 63000/ 64000
ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-65000/65500
ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..65000/65500/
အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)-
အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-
ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -
ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -
ခေတ်သစ်ပဲ - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
နံနံစေ့- (1)တင်း - - 42000(ယခင်)
မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4000/(လတ်)3800/(သေး)36000(ယခင်)
စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -
စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)
နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 295000/300000/310000
နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 250000/255000 /
ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -
(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ-
(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 250000/ 255000 /(ယခင်)
နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 285000/295000/300000/305000/ 310000
နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -
နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -
နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -
နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 1620000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 100000/ 105000/(ယခင်)
လှော်နေကြာ - - - -
ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်-6400/ 6800/(မြင်းမူ) 7000
အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ- 6700/ 7000
အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/7100/(ရှည်)6800/6950/ 7000
Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ- 6200
ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 6000/ 6100
ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5850/ 5900
Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 5900/ 6000
S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-
S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ-
ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -
ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ
အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-
အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000/ 12500
ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/
နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000
နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200
မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/
မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/
နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000
နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1700/1750
ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500
ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100
 
 
ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။
#FoodIndustryGuide
https://t.me/Guid4U"}" style="overflow: hidden; padding: 2px 3px; vertical-align: bottom; font-size: 8pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 136, 204);">Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 

 

Hong-Kong-Enterprise.jpg

 

 

27.1.2023 - (Friday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 173000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)193000/ 195000

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)191000/ 193000

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (သစ်)173000/ 175000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(သစ်)176500/177500 (ဟောင်း)180000/182000

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4150

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4150

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4150

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-172000

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 136000/ 137000 / 138000

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -(ခရမ်း)197000 / 198000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -17000/ 185000/188000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 133000/145000/ 155000/ 157000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 115000/ 125000/128000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)120000/125000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-195000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5175/5200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)160000/170000(ယခင်)

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)140000/145000/(ဟောင်း)95000/ 100000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 145000/147000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 148000/ 150000/ 155000/

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-155000/160000/ 162000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 200000/ 210000/(ဟ)170000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)(သစ်) 185000/ 190000

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)140000/143000/(ရှမ်း)သစ်-135000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000(ယခင်)

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-245000/ 252000/253000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 167000/ 168000/

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)-158000 162000/

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး) 193000/ 195000/198000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 270000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 62000/ 63000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-64000/65000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..64000/64500/ 65000

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)-

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4000/(လတ်)3800/(သေး)36000

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 285000/ 295000/300000

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 250000/ 255000 / 260000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ-

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 250000/ 255000 /

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 285000/295000/300000/ 315000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 160000/ 1620000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 100000/ 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်-6200/ 6500/(မြင်းမူ)6800/ 6950/ 7000

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ- 6700/ 7000

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/(ရှည်)6900/6950

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ-5800/ 6000

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 6000

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5700/ 5900

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- 6400/ 6500/6700

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000/ 12500

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1700/1750

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 

 

Asia-Concrete-Products.jpg

 

 

 

26.1.2023 - (Thursday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 173000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)189000/

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)190000/ 191000

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (သစ်)170000/ 171000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(သစ်)174000/175000 (ဟောင်း)176000

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4100

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-172000/ 172500

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)166000

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 135000/ 137000

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -(ခရမ်း)197000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -17000/ 185000/188000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 133000/145000/ 155000/ 157000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 115000/ 125000/128000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)122000/125000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-195000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5175/5200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)160000/170000(ယခင်)

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)140000/145000/(ဟောင်း)95000/ 100000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 145000/147000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 148000/ 150000/ 155000/

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-155000/160000/ 162000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 200000/ 210000/(ဟ)170000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)(သစ်) 185000/ 190000

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)142000/143000/(ရှမ်း)သစ်-135000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000(ယခင်)

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-250000/ 252000/253000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-240000

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 165000/ 166000/

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)-158000 160000/

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး)195000/198000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 240000/2569000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 62000/ 63000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-64000/64500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..64000/64500/ 65000

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)-

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4000/(လတ်)3800/(သေး)36000

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 295000/300000

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 250000/ 250000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ-

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 250000/ 255000

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 285000/295000/300000/ 305000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 156000/ 157000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 100000/ 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်- 5900/60006500/(မြင်းမူ)6800/ 6950/ 7000

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ-

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/(ရှည်)6900/6950

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ-5800/ 6000

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 6000

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5700/ 5900

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- 6400/ 6500/6700

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000/ 12500

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1700/1750

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 

 

 25.1.2023 - (Wednesday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 173000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)186000/

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)188000/ 189000

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (သစ်)168000/ 170000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(သစ်)172000/ (ဟောင်း)174000/ 175000

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4100

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-172000/ 172500

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)166000

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 135000/

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 200000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -180000/ 185000/ 190000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -165000/ 172000/178000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 145000/150000/ 155000/ 158000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 115000/ 125000/127000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)118000/120000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)သစ်260000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-185000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5175/5200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)160000/170000

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)135000/140000/(ဟောင်း)800000/95000/ 100000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 145000/147000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 148000/ 150000/ 155000/

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-155000/160000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 200000/ (ဟ)170000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)190000

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)(သစ်) 180000

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)140000//(ရှမ်း)သစ်-135000/ 137000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000(ယခင်)

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-240000/ 245000/251000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 165000/ 166000/ 167000

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)- 160000/ 162000

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး)195000/198000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 250000/255000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 62000/ 63000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-64000/64500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..64000/64500

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)-

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4000/(လတ်)3800/(သေး)36000

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 295000/

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 250000/ 250000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ-

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 250000/ 255000

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 250000/265000/275000/295000/300000/ 305000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 155000/ 157000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 100000/ 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်- 6500/6600/6700/ 6800//(မြင်းမူ)6950/ 6975/ 7000

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ-

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/ 7050/(ရှည်)6800/6925

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ-5800/ 6000

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 6000

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5700/ 5900

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- 6400/ 6500/6700

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000/ 12500

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1700/1750

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 24.1.2023 - (Tuesday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 173000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)184000/185000

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (သစ်)168000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -172000/

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4100

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-171500/ 172500

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)166000

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 132000/ 135000/

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 200000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- - (ထိပ်စ)186000/ 187000/ 190000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -165000/ 170000/175000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 145000/150000/ 155000/ 157000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)125000(ယခင်)

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 123000/125000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)115000/120000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)(ဟောင်း)(ကျောက်တွင်း) 278500(ယခင်)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-225000/(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5175/5200

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)160000/170000

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)135000/ 138000/140000/(ဟောင်း) 95000/ 110000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 145000/150000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 150000/ 155000/ 158000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-160000/165000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 190000/ 195000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)185000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)135700/140000(ရှမ်း)သစ်-130000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-240000/ 245000/250000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 162000/ 163000/ 164000

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)- 160000

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး)193000/195000/198000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 240000/250000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 61500/

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-64000/64500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..64000/64500

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)- 67000/ 68000(ယခင်)

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 40000/42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4200/(လတ်)4100

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 295000/

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 240000/ 245000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ- 240000/ 245000(ယခင်)

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 240000/ 245000/ 250000(ယခင်)

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 23500/255000/275000/295000/300000/ 310000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 155000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 100000/ 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်- 6500/6600/6700//(မြင်းမူ)6900/6950/ 6975

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ-

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/(ရှည်)6700/6925

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ-5800/ 6000

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ -

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5600/ 5800

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- 6400/ 6500/6700

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1700/1750

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U 

23.1.2023 - (Monday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 170000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1050

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်) 183000/184000/185000

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- 168000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(သစ်)171000/ 172000/ (ဟောင်း)173000

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4100

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-170000/ 170500/ 171000

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)-164000/ 165000

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 134000/ 135000/

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 193000/194000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- - (ထိပ်စ)186000/ 187000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -165000/ 170000/175000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 140000/ 145000/150000/ 155000/ 157000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)125000(ယခင်)

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 121000/125000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)120000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)(ဟောင်း)(ကျောက်တွင်း) 278500(ယခင်)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-225000/(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5250/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)200000(ယခင်)

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)135000/ 138000/(ဟောင်း) 80000/ 95000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 143000/146000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 150000/ 155000/ 158000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-160000/170000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 190000/ 195000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)185000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)135000/140000(ရှမ်း)သစ်-140000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-238000/ 242000/235000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 162000/ 163000/

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)- 158000

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး)193000/195000/198000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 240000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 61000/

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-63500/64000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..63500/64000

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)- 67000/ 68000(ယခင်)

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 40000/42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4200/(လတ်)4100

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 290000/ 295000/ 300000

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 244000/ 245000/(ဟောင်း)22000/225000/ 230000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ- 240000/ 245000(ယခင်)

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 240000/ 245000/ 250000(ယခင်)

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 240000/275000/285000/295000/300000/ 305000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 150000/ 151000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်- 6800/6850/6900//(မြင်းမူ)6900/6950

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1ပိဿာ-

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/ 7050(ရှည်)6800/6900

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ-5900/ 6000

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 5900/

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5600/ 5800

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- - (သံလမ်း)5500/ 5600/ 5250(ယခင်)

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1800/

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 22.1.2023 - (Sunday) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 170000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1050

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်) 183000/185000

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)185000(ဝယ်)

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- 168000/ 170000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(သစ်)172000/ 173000

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4100

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-169500(ယခင်)

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)-

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 135000/ 136000/

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 193000/194000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-(ခရမ်း)56.25 ပိဿာ- - 185000/ 188000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -163000/ 170000/175000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 145000/ 150000/ 155000/ 157000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)125000

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 120000/128000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)118000/ 120000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)(ဟောင်း)(ကျောက်တွင်း) 278000/ 279000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-225000/(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5250/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)200000(ယခင်)

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)135000/ 140000/(ဟောင်း) 80000/ 95000/100000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 143000/146000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 150000/ 158000/ 158000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-180000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 190000/ 195000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)185000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)137000/140000(ရှမ်း)သစ်-135000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ-230000/ 235000/237000/240000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 1600000/ 162000/ 163000/

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)- 158000

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး)193000/195000/200000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 240000/250000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 62000/ 62500/

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-63000/64000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..63000/64000

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)- 67000/ 68000(ယခင်)

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 40000/42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4200/(လတ်)3900/4000

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 290000/ 295000

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 235000/ 240000/(ဟောင်း)22000/225000/ 230000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ- 240000/ 245000(ယခင်)

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 240000/ 245000/ 250000(ယခင်)

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 255000/ 275000/ 285000/295000/300000/ 308000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 150000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 105000/

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်- 6600/6700/6800/6850/6900//(မြင်းမူ)6800/6900

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000/ 7100(ရှည်)6700/6800/6900

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)- 1 -5500/5800/ 5900

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 5900/

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5700/ 5800

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- - (သံလမ်း)5500/ 5600/ 5250

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ--5600/ 5800

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1800/

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 


21.1.2023 - (Saturhay) ) 12:00 Pm) သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - - 180000/190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -180000/ 190000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- -

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 170000/ 180000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -170000/ 175000/

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - -

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 2850/2925

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1050

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်) 183000

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ-

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ- (ဟ)170000/ 171000

ကုလားပဲ-(929)- 56.25 ပိဿာ -(ဟောင်း)173000

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)- 4100

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 4100

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)-169500

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)-

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) - (သစ်) 128000/ 133000/ 136000

ပဲယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်)

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 190000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-(ခရမ်း)56.25 ပိဿာ- - 186000/ 187000

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ(လမ်း)56.25 ပိဿာ- -164000/ 170000/

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) 140000/ 145000/ 150000/ 155000/ 157000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)125000

ပဲတီခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 120000/128000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်)118000/ 120000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က)(ဟောင်း)(ကျောက်တွင်း) 278000/ 279000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ)

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-225000/(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5250/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်)200000(ယခင်)

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်)135000/ 140000/(ဟောင်း) 80000/ 95000/100000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်(စက်ပဲ)-53.25 ပိဿာ-140000/ 143000/146000/(ကာဘိုး)145000/ 146000

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ - 150000/ 158000/ 158000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ-180000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်) 190000/ 195000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်)185000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး)

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)- (သစ်)

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)- ( လုံး+ပြား)

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)137000/140000(ရှမ်း)သစ်-135000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 200000

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ- 235000/237000/240000

မြေထောက်ပဲ(ဖြူ) - 54 - ပိဿာ-

ဘိုကေပဲ 52. ပိဿာ- (သေး)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်) 1600000/ 162000/ 163000/

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)- 155000//158000

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3200/ - - (လုံးချွတ်)-4275/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး)195000/200000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်း)_ 250000(ယခင်)

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- - 61000/ 62000/

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)-63000/63500

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်)..63000/63500

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)- 67000/ 68000(ယခင်)

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း - - 40000/42000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -(ကြီး)4200/(လတ်)3900/4000

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP)

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ်) 290000/ 295000

နှမ်းညို -45 ပိဿာ - (သစ်). 235000/ 240000/(ဟောင်း)215000/220000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ- 240000/ 245000(ယခင်)

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ- 240000/ 245000/ 250000(ယခင်)

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ- 225000/ 245000/ 285000/295000/300000/ 305000

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿာ- 150000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 105000/ 110000

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်- 6600/6700/6800/6850//(မြင်းမူ)6900/ 7000

အနီလုံးဆံ-(ဂျပန်)--1

အနီလုံးဆံ-(တိုးနီ)-1ပိဿာ(လုံး) 7000(ရှည်)6700/6800/6900

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)- 1 -6000/6100

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ - 5900/

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ- 5800

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ-5700/ 5800

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- - (သံလမ်း)5500/ 5600/ 5250

ရှမ်းဆီဆံ -1 ပိဿာ - - -

ရှမ်းရွေးဆံ -1 ပိဿာ

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ--5600/ 5800

အနီရွေးဆံ - 1ပိဿာ -5800/ 6000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 11000

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 2700/

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 1900/2200

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 1700/

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1800/

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3100

 
 
 

ရင်းမြစ်။ ပွဲစား၊ ကုန်သည်၊ စက်ပိုင်များ မဟာကထိန်တော်အသင်: - မန္တလေးမြို့။

#FoodIndustryGuide

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

 

 

 

Read times Last modified on Sunday, 29 January 2023 13:26
Rate this item
(0 votes)