Newton

Business
Slogan
Address
Township
Phone

လျပည့္လကြယ္ ပိတ္သည္။

Brands / Services

  • ေရသန္႔စက္အပိုပစၥည္း၊ ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ား၊ အိမ္သံုး၊ ႐ံုးသံုး၊ စက္႐ံုသံုး ေသာက္ေရသန္႔စက္မ်ား ဝယ္ယူလိုပါက နယူတန္ ကိုသာလွမ္းခဲ့ပါ။

MAP