ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး) ၂၂-၉-၂၀၂၃ ရက်နေ့ ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ

ပြည်တွင်းကုန်သွယ်မှုဌာနခွဲ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)   ကုန်စျေးနှုန်းဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေ

 

ygn_Daily-22-9-2023-1.jpg

ygn_Daily-22-9-2023-2.jpg

Read times Last modified on Friday, 22 September 2023 17:38
Rate this item
(0 votes)