Food & Livestock

လက္ရွိဘ႑ာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္မွ ၾသဂုတ္ (၂) ရက္အထိ ျပည္ပသို႔ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅၉၇.၆၃၉) သန္း တန္ဖိုးရွိ ဆန္ႏွင့္ ဆန္ကြဲတန္ခ်ိန္ (၁၉၇၈၈၃၃.၇၄၂) မက္ထရစ္တန္ တင္ပို႔ထားေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္မွ သိရပါတယ္။

Published in Food & Livestock