Food & Livestockတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ရရွိထားတဲ့ သစ္သီးဝလံမ်ားအျပင္ သစ္သီးဝလံအမည္အသစ္မ်ား တရားဝင္ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏိုင္ရန္အတြက္ တ႐ုတ္အစိုးရနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္ႏွင့္ သစ္သီးဝလံ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းထံမွ သိရပါတယ္။

Published in Food & Livestock