Fruits & Vegetables

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 540


ပဲအမျိုးမျိုး ဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် မေလ(၃၀)ရက် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

ပဲအမျိုးမျိုး ဈေးနှုန်းများ အပါအဝင် သီးနှံဈေးနှုန်းများ (မန္တလေး)

 

TO GET INSTANT UPDATE 
Join Telegram Channel
https://t.me/Guid4U

 

30 • 5 • 2023 Tuesday 12:00 Pm သီးနှံဈေးနှုန်းများ

ဂျုံ -60 . - (တောင်ဘက်/ငါန်းဇွန်/ မြို့သာ) (သစ်) - -155000/165000/ 170000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ- (မုံရွာ/ ဘုတလင်)(သစ်) - 155000/165000/170000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ ( စစ်ကိုင်း/ဆားတောင်/ရွှေဘို)(သစ်) - 155000/165000/170000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (မြင်းမူ/ မြောင်)(သစ်) -155000/165000/ 170000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ကလေး) သစ်- - 120000/125000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)- 150000/160000/ 165000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - (အထွက်တိုး) -(သစ်) -130000/140000

ဂျုံ - 60 ပိဿာ - ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - - 120000

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ - (AUS) 3050

ဂျုံ - ၁ ပိဿာ -- (ဖွဲ) - - - 1150

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ကုဖြူကြီး-(V2) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)247500/ 249000

ကုဖြူကြီး-(V7) - 57.25 ပိဿာ- (သစ်)249000/ 250000

ကုဖြူကြီး-(V9)-57.25 ပိဿာ----

ကုလားပဲ-(TW)-56.25 -ပိဿာ-(သစ်) 235000

ကုလားပဲ-(929)-56.25 -ပိဿာ-(သစ်)245000

(မြကြေး)- တာပွန်-56.25 -ပိဿာ-

ကုလားပဲကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(ထိုင်ဝမ်)-5600

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(929)-5600

ကုလားပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V2) - 5250

ကုလားပဲ ခြမ်း - 1 ပိဿာ -(V7) - 5250/

တာပွန်ခြမ်း----1ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -

ပဲစင်းငုံ(နီ)-60ပိဿာ -(သစ်)- 275000/ 280000 (ခန့်မှန်း)

ပဲစင်းငုံ(ဖြူ )-60ပိဿာ-(သစ်)-255000/ 260000(ခန့်မှန်း)

ပဲစင်းငုံ - 60 ပိဿာ - (ကြား)-

ပဲစင်းငုံခြမ်း - 1 ပိဿာ - - -

ပဲစင်းငုံလုံး - 1 ပိဿာ - (ခွံချွတ်) - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲယင်း- 60--ပိဿာ (ကြီး) (သစ်) 157000

ယင်း - 60 ပိဿာ - (သေး)-(သစ်) 155000/ 256000

ပဲယင်းနီ 60--ပိဿာ- 220000/225000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -(ခရမ်း)

ပဲတီစိမ်းရွှေဝါ-56.25 ပိဿာ- -(လမ်း)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ညာ) - (သစ်)160000/ /170000/180000/182000/ 183000

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(သေး)(စိမ်းနောက်)

ပဲတီစိမ်း-56.25 ပိဿာ(ခွဲပဲ)140000/ 150000/ (ယခင်)

ပဲတီခြMonမ်း - 1 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲလွန်းဖြူ- 60 ပိဿာ - - (သစ်) 155000

ပဲလွန်းပြာ - 54.25 ပိဿာ -(သစ်) 145000

တရုတ်ပဲကြီး- 50 ပိဿာ -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ -(က) 270000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (လ) 260000/

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ (သ) 250000/255000

ပဲကြီး - 55.25 ပိဿာ - (ရှမ်း)(သစ်)-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲရာဇာ - (၃တင်း = ၆၁.၂၅ ပိဿာ)-

ပဲရာဇာခြမ်း - 1 ပိဿာ - - 5650

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲကြား -56.25 ပိဿာ-(သစ်) 170000

ပဲနီပြား -55 . 25ပိဿာ- (သစ်) 210000/215000/ 235000/ 240000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲပုတ်-53.25 ပိဿာ-(စက်ပဲ) -135000/ 138000(ယခင်)

ပဲပုတ် (ရှမ်း) - 53.25 ပိဿာ -(မိုးမိတ်)-143000/ 145000/(မိုးညှင်း)-145000/147000

ပဲပုတ် (ဗမာ) -53.25 ပိဿာ- 210000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ဂေါက်-)-275000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(ကြီး)(သစ်)270000/

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ-(လတ်)(သစ်) 260000/265000(ယခင်)

ပဲထောပတ် - 56.25 ပိဿာ (သေး) 240000/ 245000(ယခင်)

ပဲချဉ်ပေါင်- 60 ပိဿာ-130000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စွန်တာပြာ-58.25 ပိဿာ(ကသဲ)-150000/

စွန်တာပြာ - 58.25 ပိဿာ( ရိုးရိုး)135000/140000

ပဲဇီးကွက်-58.25ပိဿာ-သစ်(ဗမာ)137000/1400000

ဇီးကွက်-58.25ပိဿာ--သစ်(ရှမ်း)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နိုင်လွန်ပဲ/ ပုဂံပဲ - 59.25 ပိဿာ - - 246000

မြေထောက်ပဲ - 54 - ပိဿာ- 275000/ 280000/ 290000/ 300000

မြေထောက်ပဲ(ကြား) - 54 - ပိဿာ-250000/(ယခင်)

ဘိုကေပဲ 52. - (သေး)-220000/--(ကြီး)-250000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

မတ်ပဲ -60ပိဿာ -(သစ်)230000/

မတ်ပဲ - 60 ပိဿာ (ရေသွင်း)-

မတ်ပဲ - 1 ပိဿာ- (လုံး) - -

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ - (ခြမ်း) -3900/ - - (လုံးချွတ်)-5000/

မတ်ပဲခြမ်း - 1 ပိဿာ -( ခွံပါ/ခွံလွတ်)- - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ကနေဒါ) (ကြီး) 183000/ 185000

စားတော် - 59.25 ပိဿာ-(ယူကရိန်း) -

စားတော် - 59.25 ပိဿာ - (ကျွန်)380000/ 390000/ 400000

စားတော်(ခြမ်း )- - ၁ ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ - (ဗမာ)- -58000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ(ရှမ်း)- 59000/60000

ပြောင်းဖူး - 54 ပိဿာ (CP)- (သစ်) 59000/ 60000

အထွက်တိုးပြောင်း(နီ) -53 ပိဿာ (သစ်)- 100000

အထွက်တိုးပြောင်း(ဖြူ) - 53 ပိဿာ-

ဆန်ပြောင်း - 59.25 ပိဿာ -

ခွန်ပြောင်း - 53 ပိဿာ - -

ခေတ်သစ်ပဲ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နံနံစေ့- (1)တင်း -50000/532000

မုန့်ညှင်းစေ့ - 1 ပိဿာ-- -4000/ 4200

စမုန်နက် - 1 ပိဿာ -(သစ်) -6000

စမုန်စပါး - 1 ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

ကြက်ဆူ (ရှမ်း/ဗမာ) - - - 36 ပိဿာ - 110000/

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

နှမ်းဖြူ - - 45 ပိဿာ - (JP) (သစ်) -340000/ 343000

နှမ်းဖြူ - 45 -ပိဿာ(ရိုးရိုး)(သစ် 332000

နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ- - 290000/ 295000

ထောင်နှမ်းညို-သစ် - - -45 ပိဿာ -

(ဆောင်း)နှမ်း- 45 ပိဿာ--

(ဂွ)နှမ်းနက်-45 ပိဿာ-

နှမ်းနက်(စမုန်)-45 ပိဿာ-280000/290000/ 300000/ 330000/

နှမ်းနီ- - - 45 ပိဿာ -

နှမ်းဝါ(ယော)- 45 ပိဿာ- -

နှမ်း(ရှပ်)ညို - 45 ပိဿာ - - -

နှမ်းကြား - 45 ပိဿာ - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပန်းနှမ်း - 45 ပိဿ 215000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ဆီနေကြာ - 27 ပိဿာ - 105000

လှော်နေကြာ - - - -

ဘိလက်စေ့ 45ပိဿာ-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S1လုံးဆံ -1 ပိဿာ-သစ်-6800/6850/ 7000/

အနီလုံးဆံ---1ပိဿာ- (ရှည်)-8000/ 8150/

အနီလုံးဆံ--1ပိဿာ-(လုံး×ဝိုင်း)8300/ 8350

Mတွဲလုံးဆံ(တိုးဖြူ)-ပိဿာ- 6650/(ယခင်)

Mတွဲဆီဆံ -1 ပိဿာ- 6400/ 6450/(ယခင်)

ပြန့်လုံးဆံ -1 ပိ ပိဿာ -

ပြန့်ဆီဆံ- - 1ပိဿာ-

S1 - ရွေးဆံ- 1ပိဿာ-

S1ဆီဆံ - - -1ပိဿာ- 6500/ 6600

S1ဆီဆံ - (သံလမ်း)1ပိဿာ-6550/ 6550

အနီလုံးဆံ(ရှမ်း) -1 ပိဿာ -

အနီဆီဆံ-1ပိဿာ-7800/8000(ယခင်)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ပဲဆီ - 1 ပိဿာ - - - 12500/ 13500

ပဲဖတ် - 1 ပိဿာ - 3150/3160/3170

နှမ်းဆီ - 1 ပိဿာ - - -10000/11000

နှမ်းဖတ် - 1 ပိဿာ - 2500/ 2550/ 2600

မုန့်ညှင်းဆီ - 1 ပိဿာ - - 10000/

မုန့်ညှင်းဖတ် - - -1 ပိဿာ - 2000/ 2050

နေကြာဆီ --1 ပိဿာ - -12000/13000

နေကြာဖတ်- - 1 ပိဿာ - 1800/ 1820/1830

ပဲပုတ်ဆီ - -1 ပိဿာ - - 5800/ 6500

ပဲပုတ်ဖတ်- - -1 ပိဿာ - - 3000/3050

 
 

မှတ်ချက် ။ ။ အချိန်ပိုင်းအတွင်း ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Telegram Channel https://t.me/Guid4U

Read times Last modified on Tuesday, 30 May 2023 13:13
Rate this item
(0 votes)