Event & Exhibitionဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပမယ့္ Food & Hotel Myanmar (FHMM) 2019

အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဟိုတယ္၊ မုန္႕ဖုတ္လုပ္ငန္း၊ စားေသာက္ဆိုင္ႏွင့္ အစားအစာ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိရိယာမ်ား၊ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မ်ားအတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ က်င္းပေသာ ႏိုင္ငံတကာျပပြဲႀကီးျဖစ္သည့္ Food & Hotel Myanmar (FHMM) 2019 ကို

 

ဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာ အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔လယ္မွ လာေရာက္ရန္ ပိုမိုလြယ္ကူသည့္ ေနရာသစ္ျဖစ္ေသာ၊ လံုေလာက္ေသာ ကားရပ္နားရန္ ေနရာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေသာ Fortune Plaza တြင္ တည္ရွိသည့္ Myanma Expo ခန္းမတြင္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစားအစာႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ႏိုင္ငံတကာျပပြဲျဖစ္ေသာ Food & Hotel Myanmar 2019 တြင္ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းလမ္းမ်ား၊ အႀကံဥာဏ္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဆိုင္ရာ နည္းပညာမ်ားကို ျပသမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ပိုမိုတိုးတက္လာမည္ဟု  ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကၿပီး အစားအေသာက္ႏွင့္ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုမႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမွာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၏ (၆၀%) နီးပါးရွိကာ အဆိုပါ တိုးတက္မႈ၏ အဓိကေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ကမ႓ာလွည့္ခရီးသည္မ်ား အတြက္ အဓိကအေရးပါေသာ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အစားအစာ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ က႑တြင္ တိုးတက္လာခဲ့မႈမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အဆုိပါနယ္ပယ္တြင္ စိတ္ဝင္စားစရာ တိုးတက္လာမည့္္ အလားအလာမ်ား ျဖစ္ပါသည္၊

 

ျပပြဲကို လာေရာက္ ၾကည့္႐ႈသူ အေရအတြက္ (၇၅၀၀) ခန္႕ ရွိမည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ၎တို႕သည္ ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္၊ ဝိုင္ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ၊ ဧည့္ခံႀကိဳဆိုမႈႏွင့္ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာ ထုတ္ကုန္ႏွင့္ ပါဝင္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ စက္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ အေတြးအေခၚသစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ရရွိႏိုင္ၾကမည္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ နည္းပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံေပါင္း (၂၁) ႏိုင္ငံမွ ကိုရီးယား၊ စကၤာပူ။ အေမရိက၊ အိႏိၵယႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတုိ႕မွ ႏိုင္ငံတကာျပခန္းတြဲ (၅) ခန္း အပါအဝင္ ပါဝင္ျပသသူ  (၁၀၀) ေက်ာ္တို႕မွ ထိပ္တန္းႏိုင္ငံတကာ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (၂၅၀) ေက်ာ္ ျပသမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

Read More >>>>>> စားခ်င္စဖြယ္ ေရခဲမုန္႔ေၾကာ္

 

လာေရာက္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားအေနျဖင့္ ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသၾကေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Arctic Sun, Aroma Gourmet, Bara Stainless, Berry Callebaut, California Milk, Element, Fabbri, Global Silk Road, Hario, KCG, Kewpie, aTKorea, Lavazza, Metro Mulwarra, Potatoes USA, Premium, Simplot, Sithar Coffee, USDA, U.S.Meat, USA Poultry, U Kyu ႏွင့္ အျခားေသာ ထိပ္တန္းပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးသြင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာဟင္းခ်က္ၿပိဳင္ပြဲ (MCAC) 2019, FoSTAM  Seminar ႏွင့္ Quiz Bowl 2019, Sithar Coffee မွ Mr. Luigi Lupi တင္ဆက္မည့္ SCA Coffee Modules တို႕အျပင္ The 1st Myanmar  National Latte Art Championship (MNLAC) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ပထမဆံုး Latte Art ဆို္င္ရာ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းမွ ဘာရီစတာမ်ားသည္ ၎တို႕၏ ေကာ္ဖီဆုိင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို အႏုပညာတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖန္တီးျပသကာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္လာေသာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားေရးက႑တြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေစရန္ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၅) ရက္မွ (၇) ရက္ေန႕အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႔၊ Myanmar Expo (ME) တြင္ က်င္းပမည့္ အစားအေသာက္ႏွင့္ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မႈျပပြဲသို႕ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

Read times Last modified on Tuesday, 14 May 2019 13:38
Rate this item
(1 Vote)