Korea

Thursday, 26 October 2017 14:03
ဒီကေန႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္းကေတာ့ ဆိုင္တြင္သြားေရာက္စားေသာက္စရာမလိုဘဲ

Thursday, 20 July 2017 15:10
ဒီတပတ္ေတာ့ ကိုရီးယားအစားအစာထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္တဲ့ ကိုရီးယားစတိုင္

Tuesday, 11 July 2017 11:30
ဒီကေန႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္းကေတာ့ အိမ္တြင္ ကေလးမ်ားအႀကိဳက္ ကိုရီးယားထမင္းလိပ္ကို

Thursday, 15 June 2017 13:21
ဒီကေန႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္းကေတာ့ ဂ်ပန္အစားအစာ တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ေရညွိထမင္းလိပ္ကို

Wednesday, 15 March 2017 16:49
ဒီကေန႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္းကေတာ့ အိမ္တြင္အဆာေျပလုပ္စားႏိုင္တဲ့

Thursday, 09 March 2017 16:06
ဒီကေန႔တင္ျပမည့္ အေၾကာင္းကေတာ့ ပိတ္ရက္အိမ္တြင္ မိသားစုဆံုတုန္းေလး

Friday, 24 February 2017 13:58
ဒီကေန႔ျပဳလုပ္မည့္အေၾကာင္းကေတာ့ သက္သတ္လြတ္ပဲစားစား၊ အသားနဲ႔ပဲစားစား၊

Monday, 06 February 2017 10:20
ဒီကေန႔တင္ျပမည့္အေၾကာင္းအရာကေတာ့ ႐ံုးပိတ္ရက္၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ မိသားစုမ်ား၊

Wednesday, 28 December 2016 15:21
ယေန႔ လူႀကီး၊ လူငယ္မ်ားအႀကိဳက္ နာမည္ႀကီးၿပီး လူႀကိဳက္မ်ားေနေသာ